Online casino – ansvarsfullt spelande

Alla casinon online har ett ansvar för sina spelare och för att erbjuda möjlighet till ett ansvarsfullt spelande. Spelmissbruk är något det ses allvarligt på och som de seriösa spelsidorna gör vad de kan för att förhindra, även om det inte alltid är så lätt.  

Roligt att spela? 

En av de viktigaste sakerna med spel online är att det ska kännas roligt. Börjar det kännas stressande, som ett tvång, eller något du inte kan låta bli, så kan du befinna dig i riskzonen för att spelandet ska bli destruktivt snarare än ett roligt inslag i livet. Spelmissbruk kan få allvarliga följder för alla områden i ditt liv, inte minst ekonomiskt. De ekonomiska problemen kan leda till problem i relationer, med jobb, studier eller annan sysselsättning, och din psykiska hälsa kan påverkas. Så känns det inte roligt att spela längre finns det all anledning att stanna upp och fundera över om du ska sluta eller begränsa ditt spelande innan det gått för långt.